Frisk frukt til faste tider og fremragende service sier vi. Vidar og Bodil

Kurven med mening

Dyrket med kjærlighet

Pakket med nøyaktighet,

Levert med stolthet

Mottatt med glede

Om Jobbfrukt

Jobbfrukt er resultatet av et fruktbart samarbeid mellom BAMA og en landsdekkende gruppe medlemsbedrifter. Disse tilrettelegger arbeid for personer som har havnet utenfor ordinært arbeidsliv. Ved å abonnere på Jobbfrukt tar din virksomhet et viktig samfunnsansvar, og støtter verdifulle arbeidsplasser.

Alle medlemsbedrifter som er med i Jobbfrukt, er sertifisert og lært opp på alle nødvendige områder. Mattilsynet er påkoblet når det gjelder hygiene regelverk, pakking og distribusjon.

Hos medlemsbedriftene har alle som arbeider med Jobbfrukt gjennomgått BAMAs Jobbfrukt-skole, noe som gir dem nødvendig innsikt i produkter, kvaliteter og riktig behandling av varene. BAMA har utviklet eget hygieneregelverk som omfatter personlig hygiene, renholdsrutiner i avdeling og transportmidler.

Å arbeide med Jobbfrukt innebærer mange ulike oppgaver – f.eks. plukking, kvalitetssikring, pakking og distribusjon – som kan tilpasses alle og som gir stor arbeidsglede og stolthet.

Ved å tegne et Jobbfrukt-abonnement støtter du verdifulle arbeidsplasser for arbeidstakere med tilrettelagte behov.

Dyrket med kjærlighet

Bamas dyktigste innkjøpere reiser verden rundt for å finne det beste som er å få av frukt, grønt, bær og nøtter til Jobbfrukt-kurvene. De kjenner produsentene og sørger for at du får den beste kvaliteten i Jobbfruktkurven.

Pakket med nøyaktighet

Over hele landet finnes det lokale Jobbfrukt-bedrifter som tilrettelegger verdifulle arbeidsplasser. Alle som pakker og kjører er grundig opplært ved Jobbfrukt-skolen. Alle som jobber i Jobbfrukt varestrøm følger retningslinjer for varehåndtering og mattrygghet.

Levert med stolthet

Hver eneste kurv leveres av en av våre stolte medarbeidere. Kurven leveres med et smil til avtalt tid.

Mottatt med glede

Våre kunder omfatter både store og små bedrifter, i offentlig og privat sektor fordi de vil bidra til at verdifulle arbeidsplasser skapes og fordi det er bra for helsen og arbeidslyst. Mange har frukten i resepsjonen slik at også kundens kunder og gjester kan forsyne seg.